KS CKS-ORKA Szczecin

Rekrutacja

Witaj na stronie zapisów do Akademii Młodego Piłkarza przy Stowarzyszeniu KS CKS-ORKA Szczecin! Pamiętaj, że pierwsze dwa tygodnie udziału w zajęciach jest okresem aklimatyzacji. Dopiero po tym czasie podejmujesz ostateczną decyzję co dalej!

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

własne ubezpieczenie NNW
chcę wykupić ubezpieczenie przez klub

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą RODO dostępną pod adresem http://www.cks-orka.szczecin.pl/group,126,rodo.html
oświadczam, że nie są mi znane przeciwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w zajęciach sportowych prowadzonych przez KS CKS-ORKA Szczecin i deklaruję, że niezwłocznie uzyskam zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań do uprawiania piłki nożnej zgodnie z informacjami zawartymi pod adresem http://www.cks-orka.szczecin.pl/group,95,badania_lekarskie.html